Skip to content

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Објава за повторен тендер за рехабилитација на регионален пат Р1202, делница Бошков Мост – Дебар

Сподели: