Нацрт извештај за процена на животна средина за делница Делчево-Голак

Известувањето Нацрт  Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти и План за управување со животната средина за Проект за “Рехабилитација на дел од државен пат Р-2343 (стара ознака Р-502) , делница Делчево-Голак  ”,  во должина од околу 10, 5 км. може да го преземете во pdf формат тука.

Известување за одржување на јавна консултација за нацрт извештај за делница Делчево-Голак

Нацрт  извештајот  за Известување за одржување на јавна консултација за Нацрт  Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти и План за управување со животната средина за Проект за “Рехабилитација на дел од државен пат Р-2343 (стара ознака Р-502) , делница Делчево-Голак) може да го преземете во pdf формат тука.