Skip to content

Нацрт Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти и План за управување со животната средина за Проект за “Рехабилитација на регионалниот пат Р2335 (стара ознака Р-512) и Р2336 (стара ознака Р-514)

Нацрт извештајот може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: