Skip to content

Јавното претпријатие за државни патишта – Скопје објавува оглас за Рехабилитација на регионален пат Р2340 (спој со Р1101 – Новаци)

Огласот за Рехабилитација на регионален пат Р2340 (спој со Р1101 – Новаци) можете да го симнете во .pdf формат тука.

Сподели: