Skip to content

Јавното претпријатие за државни патишта – Скопје објавува оглас за набавка на осветлување на клучките (Ињево, Радовиш, Василево, Градошорци и Доброшинци)

Огласот за набавка на осветлување на клучките (Ињево, Радовиш, Василево, Градошорци и Доброшинци) може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: