Skip to content

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ објавува оглас за ангажирање на индивидуален консултант “Експерт за технички мониторинг на договори“

Огласот за ангажирање на индивидуален консултант “Експерт за технички мониторинг на договори“ може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: