Skip to content

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р2233, ДЕЛНИЦА БРВЕНИЦА – ЧЕГРАНЕ, РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1105, ДЕЛНИЦА НОВ ДОЈРАН – НИКОЛИЌ И РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1402, ДЕЛНИЦА МОКРИНО – СМОЛАРИ

Јавното претпријатие за државни патишта – Скопје објавува Оглас за рехабилитација на регионален пат P2233, делница Брвеница – Чегране, регионален пат P1105, делница Нов Дојран – Николиќ и регионален пат P1402, делница Мокрино – Смолари

Краен рок за доставување на понуди: 18 Јуни, 2015 година до 13:00 часот (по локално време).

Содржината на “ОГЛАС ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р2233, ДЕЛНИЦА БРВЕНИЦА – ЧЕГРАНЕ, РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1105, ДЕЛНИЦА НОВ ДОЈРАН – НИКОЛИЌ И РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1402, ДЕЛНИЦА МОКРИНО – СМОЛАРИ“ може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: