Skip to content

Завршени локалните патишта – с. Долна Белица- с.Октиси во струшко и за с. Велестово во охридско

Во рамките на последната фаза која ќе го заокружи  повеќегодишниот Проект за подобрување на локалната патна инфраструктура во Република Македонија, ЈП за државни патишта по отпочнувањето на градежната сезона во месец Март ја заврши рехабилитацијата на два локални патни правци : локалниот  пат  с. Долна Белица- с.Октиси во општина Струга и првиот дел од локалниот пат за село Велестово, охридско.

Во струшкиот регион , на патниот правец с. Долна Белица- с.Октиси извршена е  комплетна рехабилитација на патот во должина од 2,6 километри ,   инвестиција во вредност од 23,7 милиони денари . Со рехабилитација на патот создадени се услови за  безбедно  одвивање на сообраќајот,  намалување на  времето на патување и побрза сообраќајна комуникација меѓу двете населени места .
Во рамките на средствата кои и преостанаа на општина Охрид , овој месец е завршен првиот дел од локалниот пат за село Велестово во должина од 870 метри, инвестициска вредност од 6,55 милиони денари.
Средствата за реализација се обезбедени  со  поддршка од Светска Банка  наменета  за  подобрување на локалните патишта во Република Македонија.

Сподели: