Skip to content

Финален Извештај за оценка на влијанијата врз животната средина и општествените аспекти (ИОВЖСОА) и План за управување со животната средина (ПУЖС) за рехабилитацијата на регионалниот пат Р1202, делница Бунец – Маврови Анови.

Финалниот извештај може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: