Skip to content

Финален Извештај за оценка на влијанијата врз животната средина и општествените аспекти (ИОВЖСОА) и План за управување со животната средина (ПУЖС) за рехабилитацијата на регионалниот пат Р1202, делница Ново Село – Бунец

Извештајот може да го преземете во .pdf формат тука.

Сподели: