Skip to content

Почетна Рамка За Откуп на Земјиште и за Преселувањe (ПРОЗП) за Проект “Рехабилитација и реконструкција на државен пат А3, делница Штип-Кочани на ниво на експресен пат”

Сподели: