ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитацијата на Регионалниот пат Р1205, делница Злетово - Пробиштип

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Рехабилитацијата на Регионалниот пат Р1205, делница Злетово - Пробиштип
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Декември 2018
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 77,700,000 МКД
 
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Должина:  17,3 км.
Вредност: 77,70 милион денари
Променлива ширина: 5,5 – 10,0 метри
Средства: обезбедени од ЈП за државни патишта
Надзор: Евроконсалтинг/Геинг
Изведувач:Д.Г. БЕТОН А.Д. - Скопје
Започнување на градежни активности во: Декември 2018 година
Делницата е завршена: Август 2019 година

 

 

 

 

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.