ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на А3, транзит низ Делчево лев и десен коловоз

Статус: Завршен
Тип: Магистрален пат
Локација: Рехабилитација на А3, транзит низ Делчево лев и десен коловоз
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Март 2019 година
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 27,50 милиони денари
 
 

Детали за проектот

Должина:  3,90 км.
Вредност: 27,50 милиони денари
Променлива ширина: 7,3 – 7,5 метри
Средства: обезбедени од ЈП за државни патишта
Надзор: Евроконсалтинг/Геинг
Изведувач: ГРАНИТ
Градежните активности започнаа: Март 2019 година
Делницата е завршена: Август 2019 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.