ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на Магистрален пат А3, делница Делчево – Звегор

Статус: Завршен
Тип: Магистрален пат
Локација: Магистрален пат А3, делница Делчево – Звегор
Финансирано од: Светска Банка
Почеток на работите: Декември 2018 година
Планиран датум за завршување: Мај 2019
Вредност на договорот: 0,4 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  5 км.
Вредност: 0,4 милиони евра
Променлива ширина: 3,5 – 3,7 метри
Средства: обезбедени од Светска Банка
Надзор: ДИВИ
Изведувач: ГРАНИТ
Градежните активности започнаа во: Декември 2018 година
Делницата е комплетно завршена: Мај 2019 година

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.