ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Рехабилитација на Регионален пат Р1304, делница Берово – Виница

Статус: Завршен
Тип: Регионален Пат
Локација: Регионален пат Р1304, делница Берово – Виница
Финансирано од: Светска Банка
Почеток на работите: Декември 2018 година
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 1,9 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  11 км.
Вредност: 1,9 милион евра
Променлива ширина: 6,4 – 7,2 метри
Средства: обезбедени од Светска Банка
Надзор: ДИВИ
Изведувач: ГРАНИТ
Започнување на градежни активности во: Декември 2018 година
Делницата е комплетно завршена: Август 2019 година

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.