ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 09.11.2020

Рехабилитација на автопати, делници Хиподром - Младиновци, Миладиновци - Петровец и Петовец - Хиподром

  • Рехaбилитација на државен пат А2, делница Хиподром - Миладиновци

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • Рехaбилитација на државен пат А1, делница Миладиновци - Петровец

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • Рехaбилитација на државен пат А4, делница Хиподром - Петровец

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.