ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 24.01.2020

Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБOР – Фаза 1 (7 лота)

Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБOР – Фаза 1 (7 лота)

ЛОТ 2 ДЕЛНИЦА: „КАРПАЛАК - ЖЕЛИНО“ ОД ДРЖАВЕН ПАТ Р1206

 

ЛОТ 5 ДЕЛНИЦА: „МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА - САСА“ ОД ДРЖАВЕН ПАТ Р1210

 

 

ЛОТ 6 ДЕЛНИЦА: „КИЧЕВО – МАКЕДОНСКИ БРОД“  ОД ДРЖАВEН ПАТ Р1303

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.