ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 16.01.2020

Одлука за изменување на Одлуката за извршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги по оглас број 1/2019

Одлуката за изменување на Одлуката за  извршен  избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги по оглас број 1/2019 објавен  во дневните весници  „Слободен печат”, „Нова Македонија” и  „Коха” на ден 07.12.2019 година за работно место инкасант за наплата на патарина може да ја преземете во pdf формат тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.