ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 03.07.2019

ETC - ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ПАТАРИНА

Пуштен во употреба Системот за електронска наплата на патарина со електронски Смарт картици и Уред за електронска наплата на патарина (ТАГ).


Истиот е достапен на следниов линк: https://etc.roads.org.mk/

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.