ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 05.11.2018

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВЕНИОТ  ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  на документи: “Рамка за управување со животна средина и социјални прашања” и “Рамка на Политиката за раселување” за Проект за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан може да го преземете во pdf формат тука.

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.