ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за начинот на заштита на јавните патишта

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за начинот на заштита на јавните патишта, објавен во Службен весник на РМ, бр.122/2010

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.