ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Кодекс за однесување на вработените во Одделението за наплата на патарина

Во продолжение можете да го преземете Кодексот за однесување на вработените во Одделението за наплата на патарина, бр. 02-6413/6 од 20.11.2012 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.