ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

План за јавни набавки за 2015 година

Во прилог може да го преземете планот за јавни набавки за 2015 година и неговите измени

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.