ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

План за јавни набавки за 2020 година

Во прилог може да ги преземете планот за јавни набавки за 2020 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.