PROGRAMI VJETOR 2021print

Në vazhdim mund ta shkarkoni programin vjetor për ndërtim, rikonstruksion, riparim dhe mirëmbajtje të rrugëve shtetërore për vitin 2021.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.