DREJTORITprint

Drejtorit z.Ejup Rustemi

• Profili

Datëlindja:  24.09.1968
Statusi: I Martuar

• Arritjet Akademike

• Doktor  në   Informatikë

Tema: “Sistemet Inteligjente të Biznesit dhe Implementimi i tyre”
Universiteti i Tiranës                                                             Shtator,  2015
Fakulteti i Shkencave  të Natyrës
Drejtimi : Informatikë

• Magjistër  në  Informatikë

Tema: “Ndertimi dhe Implementimi i Aplikacioneve të Zërit me teknologjinë Voice XML”
Universiteti I Tiranës                                                                    Maj, 2009
FakultetiiShkencavetëNatyrws
Drejtimi:  Informatikë

• Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikës

Universiteti  Politeknikë                                                         Qershor, 1995
Fakulteti i Inxhinjerisë Elektrike
Drejtimi : Elektronik
Tiranë


• Eksperiencë Profesionale

    • SHMSH “Gjoce Stojceski” Tetovë Prof.  Matematikë  dhe  Informatikë   1996 / 2002

    • Parlamenti i RM                                      Deputet                                     2002 /  2006

    • SH.A.     GA MA                                     Drejtor Ekzekutiv                       2006 / 2007

    • Universiteti  Shtetror i Tetovës Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Asistent: Teknologjia e informacionit, Qaraqet Logjike ,  2007 / 2008

Fakulteti  Juridik

Ligjerues: Bazat e Informatikës

    • Sh A  "Posta e Maqedonisë", Shkup Drejtor Gjeneral,   2008 / 2011

    • Agjencioni i Rrezervave shtetrore të RM Drejtor            2011 /2013

    • Agjencioni i Mallrave të Konfiskuara Drejtor                  2013

    • Universiteti Shtetror i Tetoves Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Asistent ,Teknologjia e informacionit  2013 / 2014

    • Parlamenti i RM Deputet  2014 / 2016

    • Universiteti Shtetror i Tetoves Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Doc.Dr.Sc Lënda: Metodat e Intelegjencës Biznesore  2017/2018

    • SHA “ Posta e Maqedonisë së Veriut" , Shkup   Drejtor Gjeneral  2018/2020

 

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.