DREJTORITprint

Drejtori i Ndërmarjes publike për rrugë shtetërore
Jurist i diplomuar Zoran Kitanov


Zoran Kitanov në vendin e Drejtorit të NP për rrugë shtetërore  vjen nga pozita e Drejtorit të NP “Strumica-Gas” nga Strumica.
Pas përfundimi të Fakultetit juridik,  pranë Universitetit “Sv.Kirili dhe Metodi” në Shkup, fillon me punë në shpedicionin ndërkombëtarë, ku dhe si menaxher i sukseshëm punon deri në vitin 1997. Pastaj vazhdon me punë në AD Makedonski Telekom si menaxher për punë juridike, deri në vitin 2005.


Në vitin 2011 fillon me punë si Drejtor i NP “Strumica-Gas” dhe me sukses е zbaton projektin për gazifikimin e qytetit të Strumicës. Pasiqë nuk egziston gazsjellës deri në Strumicë, projektin arinë ta zbatoj nëpërmjet të ashtuquajturës gazifikim virtual në principin CNG, me atë që Strumica u bë qyteti i parë me sistemin gazifikues ne Republikën e Maqedonisë. Gjashtë vitet e ardhshme vazhdon me realizimin e projektit të gazifikimit në qytetin e Strumicës dhe realizon 35,000 metra rrjet të gazësjellsit, stacion të dekompresionit me kapacitet prej 2500 m3/orë, mbi 30 stacione matëse etj. Gjatë tërë kësaj periudhe janë bërë edhe kyçjet e para të amvisërive me gazsjellësin në Republikën e Maqedonisë, a në periudhën e mëtutjeshme dhe në subjektet ekonomike dhe ka filluar realizimi i gazësjellsit në parcelat bujqësore me qëllim të ndërpritet me shfrytëzimin e drurit si element  për nxehmjen  e serave për ta parandaluar prerjen e pyjeve dhe ndotjen e mjedisit. Me këtë projekt janë  hedhur edhe themelet për fillimin e përgatitjes për bimë koherente në periudhën e ardhshme.
Z. Kitanov  është fitues i njohjeve dhe shpërblimeve shoqërore për këtë projekt dhe merr pjesë në shum debate dhe turne kongresesh, duke përfshirë edhe një simpozium demonstrues, të organizuar nga Ambasada e SHBA dhe BE.
Në vitet e fundit ka marë pjesë në simpoziume të Komunitet të Energjisë me seli në Vjenë, ku NP “Strumica-Gas” është institucioni i parë në Republikën e Maqedonisë e pranuar në këtë Komunitet, për  të cilin z.Kitanov i ka kushtuar rëndësi të veçantë.

Pjesë:

© 2018, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.