ГодишнаПрограма2018печати

Во продолжение можете да ја преземете годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година

Сподели: