Мени

План за јавни набавки за 2013 годинапечати

Во продолжение можете да го преземете планот за јавни набавки и неговите измени и дополнувања за 2013 година на Јавното претпријатие за државни патишта.

Сподели: