Мени

Oдлукa за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019печати

Скопје, 25.01.2020

Oдлукaта за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019 можете да ја преземете тука.

Сподели: