Мени

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛНИЦА КАВАДРАЦИ-РОСОМАН”печати

Скопје, 29.05.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА  ДЕЛНИЦА КАВАДРАЦИ-РОСОМАН” може да го преземете во pdf формат тука.

Извештајot за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕSАR) за рехабилитација на патната делница меѓу КАВАДРАЦИ - РОСОМАН може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: