Одлука за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 4: Струмица – Ново Село; Кавадарци – Росоман; Фурка – Богданци - Гевгелијапечати

Скопје, 21.11.2018

Одлуката за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 4: Струмица – Ново Село; Кавадарци – Росоман; Фурка – Богданци - Гевгелија можете да ја преземете тука.

Сподели: