Одлука за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 3: Делчево – Звегор; Делчево – Пехчево; Берово - Виницапечати

Скопје, 21.11.2018

Одлуката за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 3: Делчево – Звегор; Делчево – Пехчево; Берово - Виница можете да ја преземете тука.

Сподели: