PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 45/2015

Mirëmbajtja, rregullimi dhe servisi i automjeteveprint

From: 26.05.2015
To: 19.06.2015
Contract type: Shërbime
Procedure type: Procedurë e hapur

Shpalljen për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.