PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 44/2015

Mirëmbajtja dhe servisimi i kompjuterëve dhe pajisjes së kompjuteritprint

From: 26.05.2015
To: 08.06.2015
Contract type: Shërbime
Procedure type: Kërkesë për ofertë

Shpalljen për kërkesën për grumbullimin e ofertave mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.