Мени

Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржувањепечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување, објавен во Службен весник на РМ, бр. 144/2008.

Сподели: