Кодекс за однесување на вработените во Одделението за наплата на патаринапечати

Во продолжение можете да го преземете Кодексот за однесување на вработените во Одделението за наплата на патарина, бр. 02-6413/6 од 20.11.2012 година

Сподели: