Рехабилитација на Р1107 транзитен дел Кавадарципечати

Статус: Тековен
Тип: Регионален
Локација: Државен пат Р1107, транзитен дел Кавадарци
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 16.11.2018 
Планиран датум за завршување: 16.11.2019
Вредност на договорот: 19.600.000 МКД
 
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Должина: 1,1 км.

Ширина: 12м.
Изведувач: Ескаватори-МК
Надзор: Евро Консалтинг и Геинг
Реализација:  30% (Градежните работи се во тек)

 

Сподели: