Мени

Рехабилитација на Р1107 транзитен дел Кавадарципечати

Статус: Завршен
Тип: Регионален
Локација: Државен пат Р1107, транзитен дел Кавадарци
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 16.11.2018 
Планиран датум за завршување: 16.11.2019
Вредност на договорот: 19.600.000 МКД
 
 

Детали за проектот

Должина:  1,1 км.
Вредност: 19,6 милиони денари
Ширина: 12 метри
Средства: обезбедени од ЈПДП
Надзор: Евроконсалтинг/Геинг
Изведувач: Ескаватори
Градежните активности започнаа во: Ноември 2018 година
Делницата е комплетно завршена: Јуни 2019 година

Сподели: