Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура, Основен проект и пратечки елаборат за државен пат А3, Пештани – св. Наумпечати

Статус: Тековен
Тип: Експресен пат
Локација: Пештани – св. Наум
Финансирано од: Сопствени средства
Должина: 13 км
Почеток на работите: 06.2013
Планиран датум за завршување: 09.2015
Вредност на договорот: 97.444.400 МКД
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Проект за инфраструктура и Основен проект  за експресен пат  со должина од 13,00 km со 2 x 3,5 m возни ленти и 2 x 2,0 m ленти за принудно застанување и 2 x 0,2 m рабни ленти,  вкупен профил на патот 11,40 m.

 

Сподели: