ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 47/2019

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Oдржување и сервисирање на фотокопири и принтерипечати

Од: 29.03.2019
До: 23.04.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: