ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 4/2019

Oдржување систем за видео надзор и комуникациска опрема на наплатни станици и гранични преминипечати

Од: 11.02.2019
До: 26.02.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: