ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 2/2017

Оддржување на ЛЕД дисплеипечати

Од: 09.02.2017
До: 23.02.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: