Работна средба на претставници на Јавното претпријатие за државни патишта со Групацијата за агрегати, бетони и асфалти и Институтот за стандардизација на Република Северна Македонијапечати

Скопје, 12.03.2019

Групацијата за агрегати, бетони и асфалти во рамките на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија, на работната средба одржана на 12.03.2019 година со претставници на Јавното претпријатие за државни патишта и Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, дискутираше за потребата од преземање активности во врска со процесот за донесување на техничките услови, со посебен осврт на техничките услови за битуменски мешавини.

Сподели: