Në vazhdim mund ta shkarkoni planin për prokurime publike dhe ndryshimet dhe plotësimet e tij për vitin 2013 të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.