Skip to content

Vendosje e sinjalizimit ndriçues për lajmërim në pikat pagësore

Status :

Në vazhdim

Kategoria e rrugës:

Autostrada

Lloji i projektit:

Ndriçimi dhe sinjalizimi

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Dhjetë pika pagësore: Petrovec, Milladinovc, Romanovce, Sopot, Otovicë, Gradsko, Gllumovë, Zhellinë, Gllumovë, tetovë dhe Gostivar

Fillim i punimeve:

Shkurt 2014

Data e planifikuar e mbarimit:

2014

Vlera e kontraktimit:

1.652.000 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Numri total i sinjalizimit ndriçues për lajmërim në pikat pagësore është 70 ekrane.

Sinjalizimi ndriçues për lajmërim (ekrane LED)  të vendosura në shtyllën e jashtme të pikave pagësore në mikrolokacione ku përdoruesit mund ta lexojnë qartësisht informatën. Në ato shfaqet kategoria e makinës të cilën e ka përzgjedhur inkasanti, lartësia e pagesës në denarë dhe euro si dhe mënyra e pagimit, lloji i valutës dhe shumën që duhet u kthyer si kusur.