Skip to content

Përgatitje e projekteve themelore për rikonstruksion dhe vendosje të sinjalizimit vertikal dhe horizontal në rrugë të përcaktuara rajonale në Republik

Status :

Në vazhdim

Kategoria e rrugës:

Rruga rajonale

Lloji i projektit:

Projektim

Financuar nga:

Hua nga Banka Botërore

Vendi:

Republika e Maqedonisë

Fillim i punimeve:

Nëntor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Marsh 2014

Vlera e kontraktimit:

16.445.778 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Projekti përfshin përgatitje të projekteve themelore për konstruksion dhe vendosje të sinjalizimit vertikal dhe horizontal në 14 rrugë rajonale, me gjatësi prej 543 km.