Skip to content

Përgatitje e dokumentacionit projektues për sanim të plotë të urës në rrugën shtetërore Р1103, Llakavicë – Negotinë (Pepelishte)

Status :

Në vazhdim

Kategoria e rrugës:

Rruga rajonale

Lloji i projektit:

Projektim

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

rrugë ure: Llakavicë - Pepelishte

Fillim i punimeve:

Dhjetor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Maj 2014

Vlera e kontraktimit:

4.715.280 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Përgatitje e dokumentacionit projektues për sanim të plotë të urës në rrugën shtetërore Р1103, Llakavicë – Negotinë (Pepelishte).