Skip to content

Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim të pikës pagësore në rrugën shtetërore А1 – pika pagësore Romanovce

Status :

Në vazhdim

Kategoria e rrugës:

Autostrada

Lloji i projektit:

Projektim

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Romanovce

Fillim i punimeve:

Tetor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Marsh 2014

Vlera e kontraktimit:

4.720.000 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim të pikës së re pagësore afër f.Romanovces, me kapacitet të rritur për më shumë vetura.