Skip to content

Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim dhe rikonstruksion të rrugës shtetërore Р2235, pjesa Bunec – Leunovë – Nikiforovë

Status :

Në vazhdim

Kategoria e rrugës:

Rruga rajonale

Lloji i projektit:

Projektim

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

pjesa Bunec – Leunovë – Nikiforovë

Fillim i punimeve:

Dhjetor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Shkurt 2015

Vlera e kontraktimit:

23.600.000 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Përgatitje e dokumentacionit projektues për ndërtim dhe rikonstruksion të rrugës shtetërore Р2235, pjesa Bunec – Leunovë – Nikiforovë.