Skip to content

Ndriçim i nyjës në rrugën shtetërore А4, Nyja te Shtipi

Status :

I mbaruar

Kategoria e rrugës:

Autostrada

Lloji i projektit:

Ndriçimi dhe sinjalizimi

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Autostrada А4, Nyja te Shtipi

Fillim i punimeve:

Tetor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Janar 2014

Vlera e kontraktimit:

23.130.740 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Numri total i shandanëve të vendosur: 130 shandanë (me lartësi prej 12 m dhe gjatësi të lirës prej 1,5 m), të gjitha shandanë janë me lirë me një krah.

Numri total i dritave me burim prej natriumi me shtypje të lartë: 130 drita prej 250 W