Skip to content

Ndriçim elektrik të nyjës te Prilepi (Mogillë)

Status :

I mbaruar

Kategoria e rrugës:

Rruga kryesore

Lloji i projektit:

Ndriçimi dhe sinjalizimi

Financuar nga:

Fondet e veta

Vendi:

Rruga magjistrale А3, pjesa Manastir - Prilep

Fillim i punimeve:

Nëntor 2013

Data e planifikuar e mbarimit:

Dhjetor 2013

Vlera e kontraktimit:

5.720.000 MKD

Gjatësia:

Gjerësia:

Kontraktori:

Mbikëqyrja:

Detaje për projektin

Gjatësia e rrugës së ndriçuar 1200m. Numri total i shandanëve të vendosur – 39 shandanë në të cilët janë vendosur 44 drita me burim prej natriumi me shtypje të lartë prej 250W.